Lön & personal

En av våra viktigaste funktioner är att se till att våra kunder och deras anställda får rätt lön i rätt tid varje månad. Hos oss arbetar ett antal specialister bara med lönehantering och personalfrågor. Till oss kan ni outsourca hela eller delar av löneadministrationen.

När det gäller lön är det mycket mer att tänka på än att bara göra löneutbetalningen. Vi hjälper våra kunder med hela löneprocessen från tidrapportering, utläggsredovisning och reseräkningar till upprättande av lönespecifikationer, utbetalningsfiler och bokföringsunderlag. Att arbeta med den modernaste tekniken är för oss en självklarhet.

Vi hanterar administrationen kring inbetalning av pensionspremier och kontakten med pensionsinstituten. Vi hjälper till med att rapportera in statistik till t ex SCB och vi hanterar rapporteringen till Fora.
Vi räknar ut semesterlöneskulden varje månad så att den kan bokföras och vi gör semesterberäkning årligen. Årsvis skickar vi kontrolluppgifter till Skatteverket och uppdaterar vårt lönesystem med eventuella nya skattetabeller för dem som flyttat och inhämtar information om skattejämkningar. Är ni knutna till ett kollektivavtal applicerar vi det på era löner. Vi håller oss uppdaterade på förändringar inom arbetsrätten, regler och avtal. Vi hjälper till med att skriva anställningsavtal, arbetsgivarintyg och vi kan sköta kontakter med och rapportering till Försäkringskassan och a-kassorna.