Redovisning

Vi kan sköta hela eller delar av ditt företags redovisning hos oss. Vi jobbar med den senaste tekniken vilket ofta innebär en förenkling för kunden. För de kunder som vill jobba papperslöst så kan vi erbjuda den senaste tekniken med attest, tidrapportering, foto av kvitton etc. via en mobil app lösning.

Våra tjänster består av löpande redovisning. I begreppet löpande redovisning ingår fakturering, hantering av inbetalning av fakturor, administrera er kundreskontra och att skicka påminnelser på obetalda fakturor.
Vi hjälper er även med leverantörsreskontran. Detta betyder att vi registrerar in leverantörsfakturor, konterar dem och sen betalar leverantörsfakturorna efter det att ni har godkänt fakturan. Har ni behov av projektredovisning har vi bra system för att hjälpa till med det. Vi bokför era projekt så att ni lätt kan följa upp resultat och annan statistik per projekt. Vi konterar och redovisar kvitton och andra på bolaget förekommande transaktioner.
Vi gör avstämningar av ert bolags balanskonton varje månad och upprättar ett månadsbokslut (eller periodbokslut, om ni vill ha rapporter med annan periodicitet än månad) som ni tar del av. Vi kan i samband med detta även ta fram olika nyckeltal som gör att ni kan följa er verksamhet såsom ni önskar. Alla rapporter anpassas efter just ert behov.

Vi tar hand om skattedeklarationer avseende moms, arbetsgivaravgifter och källskatt. Handlar ni med ett företag i EU hjälper vi till med den periodiska sammanställningen.
Vill ni ha likviditetsrapporter eller likviditetsprognoser så upprättar vi sådana åt er.
Många bolag vill också att vi upprättar budgetar och prognoser för bolagets framtida verksamhet. Vi har en löneavdelning som sköter era anställdas löner. 
Varje år skickar vi in kontrolluppgifter till Skatteverket för den lön som betalats ut under året till de anställda. Löneavdelningen handhar även anställningsavtal, kollektivavtal och kontakter med Försäkringskassan.

Vid räkenskapsårets slut upprättar vi er årsredovisning. Har ert bolag en revisor så tar vi hand om den kommunikationen. Vi upprättar även bolagets inkomstdeklaration och årsstämmoprotokoll. Vi arkiverar ert räkenskapsmaterial och sedan destruerar det när preskriptionstiden har gått ut.