Skatt

Vi sköter alla slags skattefrågor som uppstår i ert bolag eller för dig som ägare.

Det kan röra sig om momsfrågor, bolagsskatt, sociala avgifter och källskatt etc. 
Vi hjälper även till med att kommunicera med Skatteverket vid behov. När vi upprättar ett årsbokslut och årsredovisning ingår tjänsten att vi även upprättar bolagets inkomstdeklaration.

Vi kan också bistå med att upprätta din privata inkomstdeklaration. För ägare till fåmansbolag kan vi vara behjälpliga med skatteplanering, både för företaget och ägaren/ägarna. Q är alltid uppdaterad på det senaste inom skatteområdet.

Affärsjuridik

Det här är ett omfattande område som vi på Q har stor kompetens inom.

Om ni är flera delägare är exempelvis ett väl genomarbetat aktieägaravtal viktigt. 
Finns det en VD i bolaget så upprättar vi arbetsordning och VD-instruktion.
Vi kan också starta nya bolag (aktiebolag) åt er, att genom fusion slå ihop två bolag eller att likvidera bolag (sk frivillig likvidation).
En vanlig tjänst inom affärsjuridiken är att hantera ärenden som behöver registreras hos Bolagsverket. Det kan vara ändring i bolagsordningen, ändring i styrelsen, ändring av revisor eller t ex bolagets adress.
Vi kan också genomföra emissioner, aktieinlösen etc.
Vi har också kompetens inom områden som arbetsrätt och immaterialrätt.